– Kravet innbyggarinitiativet fremja for kommunestyret i Molde kommune, ei folkerøysting med alternativa ein vart nekta i 2016, vart ikkje teke til følgje. No er saka sendt vidare til Kommunal- og distriktsdepartementet, seier Harald Akselvoll, initiativtakar for saka.