Flyktningtenesten i Molde kommune melder at det kjem 19 flyktningar til Midsund om kort tid. Av desse er 11 barn, der to er barnehagebarn. Alle har fått seg plass å bu i øysamfunnet.