Julsundet/Midsund musikkorps inviterte til Vårkonsert i Storsalen på Midsund skule siste dagen i mai. Det vart ein flott korpskonsert, der også 5. klassingane frå skulen fekk opptre saman med dei eldre musikantane.