Eit stort fleirtal på Stortinget stiller seg bak bygging av Møreaksen over Romsdalsfjorden. Ap, Senterpartiet, KrF, Venstre og Høgre seier ja. Frp og SV er imot, men så lenge det er klart fleirtal for Møreaksen går det mot godkjenning av Nasjonal transportplan (NTP) i Stortinget måndag 14. juni.