Det blir redusert kapasitet på rute 22 onsdag morgon.