Fjord1 meldte klokka 10.14 at ferjesambandet Solholmen-Mordalsvågen var innstilt på grunn av teknisk feil. Klokka 10.30 vart det utført ordinær rute i sambandet.