Regjeringa legg til rette for å realisere første fase av havvind frå Sørlige Nordsjø II. Krafta frå feltet skal sendast i kabel til det norske fastlandet. Det er viktig at ein ikkje går for raskt fram, seier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.