Skipper Øystein Orten i Orten Fiskeriselskap AS har ein dagsaktuell tankestrek på fiskaren sin kvardag. Under temaet "Fiskerens dilemma når natur og byråkrati er i ubalanse", sette han fokus på dette viktige temaet under Midsundkonferansen 2021.