Statistikken for fylkesvegferjene for juni, juli og august i år, viser auke i køyretøy samanlikna med normalåret 2019.