Ferjetrafikken i Møre og Romsdal auka i 2022 med 4,4 prosent samanlikna med 2021, og auka med 0,8 prosent mot 2019. Samtidig var det i fjor ein nedgang på heile 15 prosent i attståande bilar, samanlikna med 2019. I pressemeldinga frå Møre og Romsdal fylkeskommunen nemner dei ikkje ferjesambanda Mordalsvågen-Solholmen, eller Dryna-Brattvåg.