I veke 26 kjem det heilt nye og sterkare køyrebruer på ferjekaiene i sambandet Aukra–Hollingsholmen. Arbeidet med dette gjer at det blir mellombelse stengingar i sambandet torsdag og fredag, på kveld og natt. Sambandet vil også nytte seg av ferjekaia i Mordalsvågen.