Ordførar Torgeir Dahl og varaordførar Odd Helge Gangstad i Molde kommune reagerer på ferjeproblematikken i sambandet Dryna-Brattvåg. – Anbodet med fylket må vere inngått på feil premiss. Dette er rett og slett uhaldbart, seier dei to politiske kommunetoppane i kommunen.