Ferjeprisane kuttast med 25 prosent frå i dag, 1. juli.