Den 27. november 2022 var det foreningsmøte for Ugelvik og Akselvoll kvinneforening for Den indre Sjømannsmisjon. Møtet var hos Anne og Kjartan Nygård. Vi var samlet til vanlig foreningsmøte, men like vel ekstraordinært.