Det var ein audmjuk mottakar som fekk ståande applaus av fylkestinget.