Innbyggarane i Molde tek betydelig mindre vanedannande medisinar no enn for fem år sidan. Det kan dei takke seg sjølv og fastlegane for. Målretta innsats har nemleg ført til veldig gode resultat.