Norsk landbruksrådgiving Nordvest får eit tilskot på inntil ein million kroner til prosjektet Utvikling av økologisk landbruk i Møre og Romsdal.