Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. Dessverre er ikke dette praksis på mange skoler i dag. Kommunene må som skoleeier ta et større ansvar for at alle elever får være med på turer og aktiviteter i skolens regi.