Etter to år med pandemi er brannvesenet svært glade for at dei igjen kan invitere små og store til Open brannstasjon. I Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) sitt ansvarsområde skal heile 8 brannstasjonar halde ope for publikum laurdag 24. september.