Ekstremveret "Hans" har så langt ikkje ført til alvorlege hendingar eller skader i Molde kommune. Det er meldt mykje nedbør gjennom tysdagen, så Molde kommune opprettheld beredskapen inntil vidare.