Går du inn på www.molde.kommune.no får du oversikt over vegstengingar, oversvømmingar og andre skader som kommunen følgjer opp i samband med ekstremveret. Oversikta oppdaterast fortløpande i løpet av onsdag og torsdag.