Molde kommune førebur seg på ein spesiell versituasjon dei komande dagane med ekstremt store nedbørsmengder, sterk vind, mildver og ekstremt stor snøskredfare. Kommunen forventar mange ras, spesielt i indre delar av kommunen.