Den skriftlege eksamenen, som skulle starte måndag klokka 09.00 for dei offentlege vidaregåande skulane i Møre og Romsdal, er avlyst. Årsaka er datatekniske problem.