Molde vann og avløp melder at drikkevasskvaliteten i Midsund er usikker. Dette på grunn av ei hending tidlegare i dag då urensa vatn gjekk ut på ledningsnettet. Desinfeksjonsanlegget er no i drift igjen.