Leiaren i Ungdomspanelet, Niels Adon Leenders, trur doblinga i talet på søkarar til ungdomsmidlar er eit uttrykk for eit tydeleg ønske frå ungdomar i Møre og Romsdal.