– Vi har som tidlegare nemnt jobba aktivt for å rekruttere tannlege til stillinga ved Distriktstannklinikken Midsund. Etter fleire utlysingar, siste gong med søknadsfrist 30. mai, får vi no på plass ein tannlege etter sommarferien, seier Tone Nord, Overtannlege Molde Kompetanseregion.