I tillegg til Pannekakedagen, markerar vi også den internasjonale morsmålsdagen den 21. februar. UNESCO markerar dagen for å fremme verdas språklege og kulturelle mangfald, og for å vise kor viktig språk er for verda.