På grunn av auka smittepress innfører Helse Møre og Romsdal frå 26. november påbod om munnbind for tilsette ved all pasientkontakt. Også pasientar på poliklinikk/dagbehandling og besøkande skal bruke munnbind.