11. til 19. september arrangerast ryddeaksjonen "Coop rydder Norge" igjen. Etter eitt år på hald, inviterer Coop Prix Midsund kundar og andre frivillige til årets viktigaste miljødugnad.