Lokalt produsert mat og drikke får ein stadig større plass hos forbrukarane. 2021 vart eit nytt rekordår på lokalmat for Coop Nordvest. Ein av dei lokale butikkane med flott vekst var Prix Midsund på Otrøya, som auka med over ti prosent.