Sjølv om det er sommar og ferietid for mange, er aktiviteten på Cinderella Arena framleis i gong. Det blir utført dugnad og fagarbeid, både inne og ute. Skilta på utsida av fleirbrukshallen er no i ferd med å kome opp.