Kulturskulen i Midsund vil blåse nytt liv i Midsund skulekorps. Som eit ledd i dette inviterer ein tysdag til å prøve å spele på eit instrument, og frå hausten av er det full rulle!