Som skipper på MS Nystrøm og hovudeigar i selskapa Nybonia Hav, Nybonia Kyst og Nybonia Marine er Arnt Inge Nygård ein av få redarar i regionen. Torsdag var han ein av personane som heldt innlegg under Romsdalskonferansen 2022 i Bjørnsonsalen på Scandic Seilet i Molde. Nygård heldt eit folkelig, godt og innhaldsrikt innlegg om blått hav og drivkraft.