89 deltakarar på sommarlesfest, – det er ein klar rekord! Med alle påmeldingane som kom inn, måtte bibliotekar Unni Hammarbach Krohn flytte festen frå biblioteket til Storsalen på skulen.