I store delar av landet har sommaren vore prega av uvanleg mykje regn. I Møre og Romsdal er situasjonen alvorleg med tanke på matproduksjonen. Tillitsvalde og tilsette i Norges Bondelag har besøkt fleire fylke denne veka for å sjå situasjonen med eigne auge og for å møte bønder som er ramma.