Laurdag og søndag var det bedehusbasar med fullt hus. På menyen stod mellom anna sal av nydelig rømmegraut, pizzasnurrar og pølser, kaffi og kaker. Det vart også servert musikkinnslag, og det var tombola, åresal og loddsal med flotte gevinstar.