Onsdag kveld var det tid for avslutningsfest for 10. klassingane ved Midsund skule. Avgangselevane kosa seg med lasagne før foreldre og føresette fekk kome å ta del i siste del av avslutningsfesten.