Møre og Romsdal fylkeskommune skal legge 113 kilometer asfalt på fylkesvegane i år. No varslar fylkeskommunedirektøren samferdselsutvalet om at det er behov å auke ramma til asfaltering med 43 millionar i 2022 for å gjennomføre naudsynte reparasjonar og kritiske vedlikehaldstiltak.