I 2022 hadde Midsund IL, fotballgruppa 570 000 kroner i utgifter til bane- og hall-leige, samt i underkant av 20 000 kroner til drift av Midsund stadion. Styret vil rette ein stor takk til dei som har vore i banekomiteen for ein strålande jobb. Styret ønskjer at fleire kan bidra til denne viktige jobben, og håper fleire vil melde seg i 2023.