Me er utan tvil eitt av dei likaste samfunna i verda. Me har ikkje adel eller gamal overklasse. Sjølv om me er veldig like, er det likevel nokon som vert skikkeleg rike. Nokre få. Ofte heilt utan arv eller miljø. Og ofte driv dei på med verksemder som kjem fellesskapet til gode, skriv Arne Hjeltnes på sosiale medier.