Lørdag 24. september var alle invitert til åpen dag på brannstasjonen. Det ble et stort oppmøte av de som ville lære mer om hva som skjer på en brannstasjon. Det var mange aktiviteter for barna som kom på besøk.