Usikre tider som følge av pandemi og krig, men også ein god porsjon optimisme vil prege årets Ombordfryst-konferanse i Ålesund 8. juni. Konferansen som samlar store delar av fiskerinæringa, blir den 7. i rekka.