No er førsteinntaket til vidaregåande opplæring i fylket klart, og i denne omgangen er det nesten berre søkjarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for å svare om dei vil ha plassen er 16. juli.