Førstehandsverdien for fisk og skalldyr levert av den norske fiskeflåten var i fjor på 23,9 milliardar kroner. Justert for inflasjon er oppgangen på heile 60 prosent dei siste 20 åra. Dei større båtane tek ein større andel av fangstane.