Sjukehuset i Ålesund har så mange koronapasientar innlagde at dei må sende andre intensivpasientar til Molde. 21 personar er no innlagde med covid-19 på sjukehusa i Møre og Romsdal. Dette er ny rekord.