Onsdag 16. mars er det planleggingsmøte for å arrangere 17. mai i Midsund.