Det er nå over 200 år siden, 208 for å være helt nøyaktig, at vi fikk vår egen grunnlov hvor ett av grunnprinsippene om folkesuverenitet, handler om fordeling av makt slik at folket beskyttes mot maktmisbruk, sa Gunhild Sjøvik, årets 17. mai-taler, innledningsvis i sin tale på folkefesten ved Midsund sjukeheim.